Håndballstyret

Navn Stilling Mobil
Anette Findorff Styreleder 400 36 607
Jerker Kristensson Styremedlem/materialforvalter
Kjetil Hansen Styremedlem/dommerkontakt
Torunn Eide Styremedlem
Morten Kulseng Styremedlem/webansvarlig
Katharina Eriksen Varamedlem
Shaun Sjulstad Styremedlem/dommerkontakt
Ola Rosenberg Styremedlem